ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมทัวร์ 1 วัน เช้าไป - เย็นกลับ 1 Day Trip
dot
bulletทะเลตรัง Trang Seatour
bulletเกาะรอกนอก-ใน Rok Island
bulletเหลาเหลียง-เกาะตะเกียง Lao Liang + Ta Kliang Island
bulletถ้ำเลเขากอบ-ซิตี้ทัวร์
dot
โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน
dot
bulletแค้มป์ปิ้งเกาะรอก
bulletทะเลตรัง-พักเกาะไหง
bulletทะเลตรัง-พักเกาะมุก
bulletเกาะรอก-พักเกาะไหง
bulletเกาะรอก-พักเกาะมุก
bulletทะเลตรัง-นอนบนเรือสำราญ
bulletเกาะรอก-นอนบนเรือสำราญ
bulletทะเลตรัง-ซิตี้ทัวร์
dot
โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน
dot
bulletทะเลตรัง-เกาะรอก-เรือสำราญ
bulletทะเลตรัง-เกาะรอก-เกาะไหง
bulletทะเลตรัง-เกาะรอก-ซิตี้ทัวร์
bulletทะเลตรัง-ซิตี้ทัวร์-กระบี่
dot
บริการรถตู้ให้เช่า
dot
bulletรถตู้ 14 ที่นั่ง
dot
ทัวร์ตกปลา
dot
bulletหินแดง หินมาเลย์ ซากเรือจม
dot
จองเรือ หรือ เช่าเรือแบบเหมาลำ
dot
bulletเรือสำราญ
bulletเรือตกปลา
bulletเรือนำเที่ยว 60 ที่นั่ง
bulletเรือสปีดโบ๊ท 2 เครื่อง
bulletเรือสปีดโบ๊ท 1 เครื่อง
ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน เที่ยว 4 เกาะ + City Tour
โปรแกรมที่ 12
     
2 วัน 1 คืน เที่ยวทะเลตรัง-ถ้ำเลเขากอบ-ซิตี้ทัวร์
 
   
  
  
  
 
ตารางโปรแกรมการท่องเที่ยว
 
เวลา  รายละเอียดโปรแกรม
  วันที่ 1
08:30 น. ออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือหาดยาว
09:00 น. ลงเรือ สำราญทัวร์ ออกจากท่าเรือ มุ่งสู่ ถ้ำมรกต
10:00 น. ชมถ้ำทะเลที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและติดอันดับโลก ปากถ้ำเป็นโพรงเล็ก ๆ เมื่อถึงปลายสุดของถ้ำจะเป็นหาดทราย ซึ่งโอบล้อมด้วยหน้าผาหินสูงชันคล้ายปล่องภูเขาไฟ
11:00 น. ดำน้ำดูปะการังและฝูงปลาน้อยใหญ่ที่จุดดำน้ำเกาะมุก
12:00 น. ล่องเรือสู่ดินแดนแห่งความรัก ที่เกาะกระดาน ชมความงดงามของหาดทรายขาว ปะการัง และฝูงปลาที่ ว่ายวนรอบ ๆ ตัวคุณ
12:15 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (แบบบุฟเฟ่ต์)
13:00 น. ขึ้นชายหาดที่เกาะกระดาน พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำที่ชายหาดและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
14:00 น. ดำน้ำดูปะการังและฝูงปลาน้อยใหญ่ที่ว่ายรอบๆ ตัวคุณ ที่จุดดำน้ำเกาะกระดาน
16:00 เดินทางเดินกลับสู่ท่าเรือหาดยาว
17:00 น. ถึงท่าเรือหาดยาวและนำท่านกลับสู่ที่พักในตัวเมืองตรัง
18:00 น. เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม s2s Queen Trang หริอเทียบเท่า
19:00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
              วันที่ 2
07:30 น. รับประทานอาหารเช้า
08:30 น เดินทางสู่ ถ้ำเล เขากอบ อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองตรังประมาณ 40 นาที นำคณะลงเรือล่องไปตามลำคลอง เข้าสู่ภายในถ้ำ ชมความงาม ของหินงอก หินย้อย ที่ประดับบนผนัง ถ้ำมากมาย เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร สนุกสนานกับการชมถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร (ถ้ำเล เขากอบ จังหวัดตรัง เป็นถ้ำที่แตกต่างจากถ้ำอื่นๆ เพราะการเที่ยวชม จำเป็นต้องนั่งเรือท้องแบน เป็นถ้ำที่อยู่ภายใต้ภูเขา 3 ลูก เชื่อมต่อกัน   แต่สามารถลอดผ่านถึงกันได้หมดทุกลูก แวะชมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อาทิ ของที่ระลึก ไม้แกะสลักเทพธาโร ผ้าบาติก เป็นต้นได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง
12:30 น รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
13:30 น. เดินทางไปสักการะพระท่ามก๋งเยี๋ย เพื่อเป็นศิริมงคล ชมบรรยาศและสถานที่สำคัญรอบเมือง ตรัง แวะเยี่ยมเยียนธรรมชาติอันร่มรื่นของ บ้านอดีตนายกฯ ชวน และชม อนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ ผู้นำยางพาราต้นแรกของประเทศไทยมาปลูกในตรัง
16.00 น นำท่านกลับสู่ตัวเมืองตรังโดยสวัสดิภาพ
 
 อัตราค่าบริการ
เรือ ที่พักในเมือง (โรงแรม s2s Queen หรือเทียบเท่า)
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (4-11 ขวบ)
เรือนำเที่ยว 60 ที่นั่ง 2,900 2,350
เรือสปีดโบ๊ท ราคาติดต่อสอบถาม ราคาติดต่อสอบถาม
 
 **หมายเหตุ โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้า 10 คนขึ้นไป**
                           .           
อัตรานี้รวม
ค่าที่พัก 1 คืน (2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง) ที่ s2s Queen Trang หรือเทียบเท่า
ค่ารถเที่ยวถำเลเขากอบ ค่าเรือท่องเที่ยวทะเลตรังและเข้าชมถํ้า
อาหาร 5 มื้อ
หน้ากากดำน้ำดูปะการัง พร้อมชูชีพ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าไกค์นำเที่ยว
ค่าประกันภัยทางทะเล
 
***อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ***
 
โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพดินฟ้าอากาศ
 
กรุณากรอกแบบฟอร์มการจองให้ครบถ้วน แล้วแฟกซ์
สลิปหลักฐานการโอนเงินมาที่ 075-298-720
 
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อบัญชี บริษัทสำราญทัวร์ แอนด์ ฟิชชิ่ง จำกัด  ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาโรบินสันตรัง  ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 404-826309-8
 
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
 
ติดต่อสอบถาม


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดโปรแกรม 2 วัน

แคมปิ้งเกาะรอก 2 วัน 1 คืน article
ทะเลตรัง เกาะไหง
ทะเลตรัง เกาะมุก
เกาะรอก-พักเกาะไหง
เกาะรอก-พักเกาะมุก
ทะเลตรัง-แค้มป์ปิ้งบนเรือ
เกาะรอก นอนบนเรือCopyright © 2010 All Rights Reserved.